Základní informace

Hlavní úlohou a zaměřením Technologické agentury ČR (TA ČR) je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. Více informací naleznete na webových stránkách TA ČR.

V současné době TA ČR připravuje a implementuje 9 programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: program ALFA, program BETA, program GAMA, program DELTA, program EPSILON, program OMEGA, program ZÉTA, program ÉTA a program THÉTA.

Projekty TA ČR

Číslo projektu TL04000367
Název projektu Vliv krizové epidemiologické situace na poskytovánı́ sociálních a zdravotních služeb v domácnostech seniorů
Nositel projektu Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu doc. Ing. Ladislav Průša CSc.
Spoluřešitelé projektu Mgr. Petr Fabian, PhD., JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D., Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D., prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Doba řešení projektu 2020–2022
Číslo projektu TL01000015
Název projektu Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst
Nositel projektu Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., PhDr. Věra Juříčková, Ph.D., PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
Doba řešení projektu 2018–2020
Číslo projektu TD020048
Název projektu Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví
Nositel projektu Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc., PhDr. Věra Juříčková, Ph.D., Ing. Lucie Kamrádová, Mgr. Jana Žáčková
Doba řešení projektu 2014–2015