Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro obor Sociální patologie a prevence ak. rok 2019/2020

Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro obor Sociální patologie a prevence ak. rok 2019/2020 - stará akreditace (studenti přijati do roku 2013/2014)

Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro obor Edukační péče o seniory ak. rok 2019/2020