Vedení ústavu

Vedouci ústavu

JménoTelefonEmail
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. +420 553 684 151 jitka.skopalova@fvp.slu.cz

Tajemník ústavu

JménoTelefonEmail
PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. +420 553 684 155 edita.ondrejova@fvp.slu.cz

Sekretariát

JménoTelefonEmail
Bc. Eva Sladká +420 553 684 150 eva.sladka@fvp.slu.cz

Další pracovníci ústavu

JménoTelefonEmail
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. +420 553 684 152
+420 553 684 147
doc.kamil.janis@fvp.slu.cz
doc. PhDr. Juraj Kalnický, Ph.D., Prof.h.c. +420 553 684 156 juraj.kalnicky@fvp.slu.cz
doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. +420 553 684 158 eva.urbanovska@fvp.slu.cz
doc. PhDr. et Mgr. Maria Vašutová, Ph.D. +420 553 684 157 maria.vasutova@fvp.slu.cz
Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. +420 553 684 159 kamil.janis@fvp.slu.cz
PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. +420 553 684 159 vladimira.kocourkova@fvp.slu.cz
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. +420 553 684 120 marta.kolarikova@fvp.slu.cz
Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. +420 553 684 150 silvie.quisova@fvp.slu.cz
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. +420 553 684 158 petr.slovacek@fvp.slu.cz

Externí vyučující

Vyučující E-mailová adresa Konzultační hodiny:
MUDr. Ivana Drastichová
pouze po předchozí domluvě
Mgr. Kateřina Jančíková
katerina.jancikova(at)fvp.slu.cz pouze po předchozí domluvě
Mgr. Petra Kostruhová

petra.kostruhova(at)fvp.slu.cz

pouze po předchozí domluvě

PhDr. Květoslava Krajčová k.krajcova(at)seznam.cz pouze po předchozí domluvě

MUDr. Dagmar Malotová, MBA


pouze po předchozí domluvě

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.


pouze po předchozí domluvě
PhDr. Ivana Strossová
pouze po předchozí domluvě
prof. PhDr. Dušan Šimek
pouze po předchozí domluvě
PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
pouze po předchozí domluvě

Mgr. Eva Klimešová


pouze po předchozí domluvě
Mgr. Ivona Országová

pouze po předchozí domluvě


Pedagogové z jiných ústavů

Jméno Pracoviště E-mail
Mgr. Petr Fabián, PhD. ÚVSRP FVP petr.fabian (at) fvp.slu.cz
PhDr. Jana Haluzíková, PhD. ÚO FVP jana.haluzikova (at) fvp.slu.cz
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
ÚVSRP FVP igor.hendrych (at) fvp.slu.cz
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. ÚSES FVP dusan.janak (at) fvp.slu.cz
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. ÚSES FVP janak (at) fvp.slu.cz
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Výzkumné centrum pro sociální začleňování martin.kaleja (at) fvp.slu.cz
JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D. ÚVSRP FVP eva.ondrejova (at) fvp.slu.cz
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. ÚSES FVP igor.palus (at) fvp.slu.cz
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

ÚVSRP FVP

miroslav.pilat (at) seznam.cz
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. ÚO FVP zdenka.rimovska (at) fvp.slu.cz
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. ÚVSRP FVP marie.sciskalova (at) fvp.slu.cz