Phone contact

01

+420 553 684 173

Room

01

C-513

Jana Tamfalová

Email: jana.tamfalova@fvp.slu.cz

Department

01

Referát pro vědu, tvůrčí a ediční činnost

Sekretářka

Faculty of Public Policies in Opava

Úsek proděkana pro vědu a tvůrčí činnost

Referát pro vědu, tvůrčí a ediční činnost