Absolventi studijního oboru Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina)

PhDr. René Kron, Ph.D., disertační práce na téma Frequencies of French Expressions in American English (Frekvence francouzských výrazů v americké angličtině); obhájena 25.4.2019

Mgr. Pavel Heisig, Ph.D., disertační práce na téma Corpus Approach to Compiling a Terminological Lexicon (Kompilace terminologického lexikonu za pomocí nástrojů korpusové lingvistiky a jazykového korpusu); obhájena 14.9.2015

PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D., disertační práce na téma Culinary lexicon analysis (Analýza odborného lexika hotelnictví); obhájena 17.4.2013

Mgr. Lucie Kučerová, Ph.D., disertační práce na téma Editing oral history interview (Editace orálně-historických interview); obhájena 7.9.2011

Mgr. Markéta Johnová, Ph.D., disertační práce na téma Gender in Internet Relay Chat (Gender v jazyce chatu); obhájena 7.9.2011

PhDr. Jan Vomlela, Ph.D., disertační  práce na téma Articles and Their Use in English Text. With a Proposal for a Semantically Annotated Corpus (Členy a jejich použití v anglickém textu. S využitím sémanticky anotovaného korpusu); obhájena 20.9.2010

Mgr. Josef Molnár, Ph.D., disertační práce na téma Studien zur Aufbereitung und Auswertung von Korpustexten (Studie k přípravě a analýze korpusových textů); obhájena 20.9.2010