Institucionální rozvojový plán 2019-2020

 

Řešitel

 

Podpora zahraničních mobilit akademických pracovníků a posílení mezinárodních vazeb pracovišť FPF

 

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

 

Podpora výuky v cizím jazyce

 

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

 

Marketing a propagace Slezské univerzity v Opavě

 

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

 

Podpora tvůrčích činností Centra multimediální tvorby

 

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

 

Podpora konkurenceschopnosti a interdisciplinarity vědeckého výzkumu v oblasti historické vědy

 

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

 

Rozšiřování externí spolupráce a zvyšování kvality výzkumu a zapojení studentů u dalších humanitních a společenských oborů - dílčí část ITF

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Příprava výzkumého projektu

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

Rozšiřování externí spolupráce a zvyšování kvality výzkumu a zapojení studentů v oblasti fyziky a informatiky

 

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.,

doc. Ing. Petr Sosík, Dr.


Institucionální rozvojový plán 2016-2018 


Řešitel
Podpora výuky v cizím jazyce Mgr. Marie Crhová, Ph.D.

Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí prostřednictvím semestrální výuky hostujících zahraničních vyučujících

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. 
Mgr. Marie Crhová, Ph.D.

Příprava akreditace mezinárod. JOINT-DEGREE studijnímu programu v oblasti astrofyziky a teoretické fyziky

RNDr. Pavel Bakala, Ph.D.

Posílení internacionalizace a interdisciplinarity činností výzkumných center se zaměřením na kulturní dějiny prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Rozvoj a intenzifikace účasti akademických pracovníků a doktorských studentů Výzkumného centra počítačové fyziky a zpracování dat v mezinárodních vědeckých týmech a projektech

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Rozvoj a podpora mezinárodních vědeckých aktivit Výzkumného centra teoretické fyziky a astrofyziky

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.


Institucionální rozvojový plán 2015


Řešitel
Podpora výuky v cizím jazyce Mgr. Martin Čapský, Ph.D.

Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí prostřednictvím semestrální výuky hostujících zahraničních vyučujících

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. 
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Posílení internacionalizace a interdisciplinarity činností výzkumných center se zaměřením na kulturní dějiny prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Podpora činnosti centra tvůrčích aktivit na FPF SU prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Internacionalizace činnosti výzkumného centra teoretické fyziky a astrofyziky prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Spojení mladých akademických pracovníků, doktorských studentů a zahraničních expertů do aktivit výzkumného centra počítačové fyziky a zpracování dat

RNDr. Pavel Bakala, Ph.D
Celkem


Institucionální rozvojový plán 2014


Řešitel
Vytvoření výzkumných center Filozoficko-přírodovědecké fakulty prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí

prostřednictvím semestrální výuky hostujících zahraničních vyučujících

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. 
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Podpora  mezinárodních mobilit prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Celkem