Rok 2021

Dne 7. 12. 2021 od 9h se konají obhajoby disertačích prací ve studijním programu:
 

Doktorský studijní program: P1703 Fyzika (čtyřletá)
Řešitel: Teoretická fyzika a astrofyzika

Kandidát:
Mgr. Kateřina Klimovičová
Název disertační práce:Teoretické observační aspekty procesů v poli kompaktních objektů (Theoretical and observational aspects of physical processes in the field of compact objects)
Školitel:
doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Oponenti:
prof. John Miller (University of Oxford, Velká Británie)
prof. Thomas Bulik (Nicolaus Copernicus Astonomical Center, Polsko)
Kandidát:
Mgr. Gabriela Urbancová
Název disertační práce:Rentgenové binární systémy a vnitřní struktura kompaktních hvězd (X-ray binary systems and the internal structure of compact stars)
Školitel:
doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Oponenti:

prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, Praha)
prof. Dr. Maurizio Falanga (International Space Science Institute, Švýcarsko)


Odkaz na připojení k průběhu obhajob:

https://cesnet.zoom.us/j/91556602747