Přednáška Čeština a ruština pod vlivem kulturně historických souvislostí a tradic

 • hlavní
 • 24.10.2019
Přednáška se koná ve čtvrtek dne 24. října 2019 od 8.00 hod. v místnosti č. 12 (budova Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava)

Bližší informace

Datum od24.10.2019 08:00
Datum do24.10.2019 10:00
CelodenníNe
Jazykovědné sdružení České republiky
Místní pobočka v Opavě
dovoluje si Vás co nejsrdečněji pozvat
na přednášku doc. Mgr. Jiřího Korostenského, CSc.
na téma
„Čeština a ruština pod vlivem kulturně historických
souvislostí a tradic.“

Přednášející je přední český slavista, který působí na Západočeské univerzitě
v Plzni i na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své přednášce představí
kontrastivní pohled na češtinu a ruštinu z hlediska výběru fonetických,
slovotvorných a morfologických zvláštností.

Přednáška se koná ve čtvrtek dne 24. října 2019 od 8.00 hod.
v místnosti č. 12 (budova Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava)

Termínu kontrastivní metoda zkoumání, kontrastivní lingvistika (KL) se v české
jazykovědné literatuře užívá cca od konce 60. let minulého století. Obvykle se
chápe jako souhrn lingvistických zkoumání, která vycházejí z kontrastu
odlišných jazykových jevů nebo je stavějí do kontrastu. pro označení prací a
názorů lingvistů, kteří k dosažení jistých cílů spojených s lingvistickým
zkoumáním užívají kontrastivní, resp. konfrontační metody. Termínu KL se v
tomto smyslu v zahraniční lingvistické literatuře běžně užívá. Obvykle se spíše
hovoří o konfrontační metodě zkoumání; vzácněji se setkáváme s užíváním
termínu konfrontační lingvistika

Za MP JS ČR v Opavě
doc. PhDr. Zbyněk Holub, Ph.D.

Další události

 • 03.03.

  Festival Na cestě 14

  Festival Na cestě, který pořádají studenti oboru Kulturní dramaturgie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

 • 12.12.

  Nové centrum Pro Lingua se představuje II.

  Přijďte se s novým centrem Pro Lingua seznámit do univerzitního návštěvnického centra, které sídlí v prvním patře OC Breda & Weinstein a strávit dny plné her, kvízů a zábavných soutěží. Akce se uskuteční, pokud to epidemická situace dovolí.

 • 11.12.

  Nové centrum Pro Lingua se představuje

  Přijďte se s novým centrem Pro Lingua seznámit do univerzitního návštěvnického centra, které sídlí v prvním patře OC Breda & Weinstein a strávit dny plné her, kvízů a zábavných soutěží. Akce se uskuteční, pokud to epidemická situace dovolí.

 • 08.12.

  Slezské kulinární reminiscence

  Experimentální a edukativní workshop, který proběhne z důvodu protiepidemilogických opatření online.

Všechny události