Projekty IGS v roce 2017

ŘešitelNázev projektuRegistrační číslo

Přidělené prostředky

(v Kč)

Institut tvůrčí fotografie
Doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
Aktivní účast studentů a pedagogů Institutu tvůrčí fotografie FPF SU Opava na mezinárodních festivalech Měsíc fotografie a OFF festival v Bratislavě
IGS/7/2017 30 000
Doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Výstava, audiovizuální prezentace prací a přednášky českých studentů ITF FPF SU v Opavě v Muzeu v Sosnovci (Polsko)
IGS/8/2017 30 000
MgA. Karel Poneš Prezentace studentských prací Institutu tvůrčí fotografie FPF SU Opava v Českém centru v Berlíně, Wilhelmstraße 44, 10117 Berlin, Německo
IGS/6/2017 30 000
Mgr. MgA. Ondřej Durczak
Workshop a výstava fotografií studentů ITF FPF SU v Opavě na Zabrze a Katovicích, Polsko
IGS/3/2017 30 000
Ústav fyziky
RNDr. Pavel Bakala, Ph.D.
Habilitační řízení v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika
IGS/1/2017 50 000