Přehled termínů přijímacích zkoušek na Slezské univerzitě pro akademický rok 2021/2022


Součást SU (fakulta, ústav)Bc.NMgr.Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (více zde)

9. - 13. 8. 2021 (2. kolo)

srpen/září (3. kolo)

9. - 13. 8. 2021 (2. kolo)

srpen/září (3. kolo)


Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (více zde)Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
2. 9. 2021
Fakulta veřejných politik v Opavě (více zde)

Dle termínů organizované společností www.scio.cz

2. 9. 2021


Matematický ústav v Opavě (více zde)Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky

9. 9. 2021

Srpen 2021

Fyzikální ústav v Opavě (více zde)Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky
Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky