Doktorský studijní program Filologie (P7310) - oborová rada a školitelé [CZ]

Seznam členů CZ

Doktorský studijní program Filologie, obor Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina) (P7310)

Členové oborové rady:

Interní:

Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc., místopředseda

Doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.

Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.

Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková

Doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.

Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

Prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Externí:

Prof. Em. Dr. Dr. hc. mult. Norbert Richard Wolf, (Universität Würzburg, DE), předseda

Prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (Filozofická fakulta MU Brno)

Prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (Filozofická fakulta UP Olomouc)

Prof. Dr. Ilka Mindt (Universität Paderborn, DE)

Priv.-Doz. Doc. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (Filozofická fakulta OU Ostrava)

Doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc. (Filozofická fakulta UP Olomouc)

Doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. (Filozofická fakulta MU Brno)

Školitelé:

Prof. Em. Dr. Dr. hc. mult. Norbert Richard Wolf, (Universität Würzburg, DE)

Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.

Prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (Filozofická fakulta MU Brno)

Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.