Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě oznamuje, že dle § 72 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 29. 8. 2023 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě zahájeno habilitační řízení.

Obor: Tvůrčí fotografie

Kandidát: Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D.

Pracoviště: Muzeum umění Olomouc
------------------------------------
Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě oznamuje, že dle § 72 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 16. 5. 2023 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě zahájeno habilitační řízení.

Obor: Tvůrčí fotografie

Kandidát: Mgr. Jaroslav Fišer

Pracoviště: Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. Praha