Přehled doktorských studijních programů a oborů

Studijní program Historické vědy (P7105)

Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Studijní program Historie se zaměřením na české a československé dějiny (P0222D12048)

Study programme Physics (P1703)

Branch of study: Theoretical Physics and Astrophysics (classes will be held in English)

Studijní program Fyzika (čtyřletá) (P1703)

Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika

Studijní program Informatika (P1801)

Studijní obor: Autonomní systémy

Studijní program Archeologie (P7109)

Studijní obor: Archeologie

Study programme Computer Science (P1801)

Branch of study: Autonomous Systems (classes will be held in English)

Studijní program Filologie (P7310)

Studijní obor: Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina)

Studijní program Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (P8204)

Studijní obor: Tvůrčí fotografie