Doktorský studijní program Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (P8204) - doktorandi [CZ]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Filmové, televizní a fotografické umění a nová média, obor Tvůrčí fotografie

Jméno Téma disertační práce Školitel
V kombinované formě
MgA. Petra Vlčková
Nemoc ve fotografii a její vizualita
Doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
MgA. Jiří Žižka
Historie Institutu tvůrčí fotografie FPF SU mezi léty 2011 - 2019
Prof. PhDr. Vladimír Birgus
MgA. Daniel Poláček
Ošklivost ve fotografii po roce 1945Doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
MgA. Miroslav Zeman
Fotografické výstavy v Galerii OperaProf. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c.
MgA. Karol GrygorukSpolečensky angažovaná fotografie 21. stoletíDoc. Mgr. Václav Podestát
Ing. MgA. Peter Korček
Krajina v súčasnej slovenskej fotografii
Prof. PhDr. Vladimír Birgus
MgA. Lukáš Horký
Jiří Hanke v kontextu kladenské umělecké scény
Doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
MgA. Mariusz Forecki
Evoluce dokumentární fotografie v Polsku po roce 1989
Doc. Mgr. Václav Podestát
MgA. Radovan Kodera Fotografové na cestách. Fotografické dílo Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky Doc. MgA. Pavel Mára
MgA. Aneta Wójcik Strategie v umělecké fotografii po roce 1989 a jejich vliv na polskou dokumentární fotografii Doc. Mgr. Václav Podestát
MgA. Roman Vondouš
Aktuální tendence v české fotožurnalistice Prof. PhDr. Vladimír Birgus
MgA. Anna Grzelewska Co nezobrazovat. Fotografie na pozadí proměn společenských hodnot od konce 19. století do současnosti Doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
MgA. Adam Pańczuk Dílo prof. Stefana Wojneckiego
Doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
MgA. Mgr. Roman Franc
Skupinové fotografie (Group Pictures)
Prof. PhDr. Vladimír Birgus
MgA. Gabriel Fragner
Výuka fotografie na Státní grafické škole v Praze do roku 1948 Prof. PhDr. Vladimír Birgus
MgA. Robert Kiss, Dis., přerušeno
Nová vlna fotografie inspirované smrtí Prof. PhDr. Vladimír Birgus