Doktorský studijní program Filologie (P7310) - doktorandi [CZ]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Filologie, obor Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina)

Jméno Zaměření Téma disertační práce
Školitel
V kombinované formě
Mgr. Radek Vrbický
NJ Gramatika pro účely doučování němčiny vycházející z autentických textů
Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.