Doktorský studijní program Filologie (P7310) - doktorandi [CZ]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Filologie, obor Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina)

Jméno Zaměření Téma disertační práce
Školitel
V kombinované formě
Mgr. Marie Doležalová
AJ
Výuka jazyka a analýza chyb (typologie chyb  a problémové oblasti českých neslyšících a nedoslýchavých studentů).
Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Mgr. Radek Vrbický
NJ Gramatika pro účely doučování němčiny vycházející z autentických textů
Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
PhDr. Jan Valeček, přerušeno
AJ Historické základy pravopisu a slovní zásoby Lallans
Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.