Doktorský studijní program Archeologie (P7109) - oborová rada a školitelé [CZ]

Seznam členů CZ

Doktorský studijní program Historické vědy, obor  Archeologie

Členové oborové rady:

Interní:

Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.

Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

Doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

 

Externí:

Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (Moravské zemské muzeum Brno)

Doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, Ph.D. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Prof. dr hab. Jan Chochorowski (Uniwersytet Jagiełłonski, Kraków, PL)

Prof. dr hab. Jerzy Piekalski (Uniwersystet Wrocławski, Wrocław, PL)

Doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR v Brně, v.v.i.)

Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (Archeologický ústav AV ČR v Praze, v.v.i.)

Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (Archeologický ústav AV ČR v Brně, v.v.i.)

Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D. (Ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum, Brno)

Prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)

Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, v.v.i, Praha