Historie

Možnost zřízení vysoké školy v Opavě projednávala městská rada už v roce 1870, ovšem neúspěšně. Myšlenka na univerzitu znovu ožila v poválečných letech (1945–1948) jako jedna ze snah o povznesení významu Slezska v kontextu Československa, únorový převrat však iniciativy utlumil. Konkrétní obrysy nové vzdělávací instituce přinesl až samotný závěr 20. století.

Právním nositelem přípravy Slezské univerzity v Opavě byla stanovena Masarykova univerzita v Brně, kde byl návrh na její ustavení schválen 17. září 1990. Zřízena byla Filozofická fakulta v Opavě s humanitními a přírodovědnými obory a Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Výkonem funkce děkana Filozofické fakulty byl dočasně pověřen dr. Jiří Urbanec a výuka na obou fakultách byla zahájena 8. října 1990.

Zákonem České národní rady z 9. července 1991, jenž nabyl účinnosti 28. září 1991, byla zřízena Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Dne 30. června 1992 byl název Filozofická fakulta změněn na Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě. Od roku 1999 zní oficiální název: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě.

Jedna fakulta, mnoho tváří

Na podzim roku 2020 oslavila FPF třicáté výročí založení. Za dobu svého fungování se z ní stala moderní a dynamická vzdělávací instituce s pestrou nabídkou profesně i akademicky orientovaných oborů.

Více než dva tisíce mladých lidí zde svou budoucnost formuje v oblastech: umění a média, cizí jazyky, knihovnictví a český jazyk, historické vědy či informatika. Studium je realizováno ve všech typech – od bakalářského po doktorské – a vedle klasické prezenční formy lze volit i studium kombinované.