Rozhodnutí rektora č. 17/2021

Vyhlášení Stipendijního programu rektora na podporu studia studentů s mimořádnou sportovní výkonností na Slezské univerzitě v Opavě v příslušném akademickém roce
Tímto rozhodnutím se vyhlašuje Stipendijní program rektora na podporu studia studentů s mimořádnou sportovní výkoímostí v příslušném akademickém roce a stanovují se podmínky pro přiznání mimořádného stipendia podle čl. 7 odst. 1) písm. c) Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě (dále jen „Stipendijní řád“), v platném znění.
Stáhnout dokument (PDF 1.7MB)

I. Změny a doplnění Rozhodnutí rektora č. 17/2021

Vyhlášení Stipendijního programu rektora na podporu studia studentů s mimořádnou sportovní výkonností na Slezské univerzitě v Opavě v příslušném akademickém roce
Stáhnout dokument (PDF 350kB)

Žádost o vyplacení stipendia

Žádost o vyplacení stipendia na základě Rozhodnutí rektora č. 17/2021 Vyhlášení Stipendijního programu rektora na podporu studia studentů s mimořádnou sportovní výkonností na Slezské univerzitě v Opavě v příslušném akademickém roce (projekt UNIS 2021 na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností pro veřejné vysoké školy (č.j.: MSMT-40060/2020-2, evidenční číslo projektu: SPORT_VS005/21).
Stáhnout dokument (PDF 100KB)