Podmínky absolvování předmětů katedry Ekonomie na OPF

  • Jiří Helešic
  • 01.02.2022
Podmínky pro úspěšné a bezproblémové absolvování předmětů arantovaných katedrou Ekonomie na OPF. Studenti zařazeni do programu podpory studentů s mimořádnou sportovní výkonností mají dodržovat: 1. V prvním týdnu každého semestru dotyční studenti kontaktují vyučujícího daného předmětu a domluví si s ním individuální podmínky jeho absolvování (účast na seminářích, mimořádné úkoly apod.). 2. Pokud takto neučiní, platí pro ně stejné podmínky, jako pro ostatní studenty. 3. V případě jakýchkoliv problémů, komplikací souvisejících s podmínkami stanovenými v bodě 1., jsou tito studenti povinni BEZODKLADNě informovat vyučující daných předmětů a tuto situaci s nimi řešit. Pokud i přes uvedené požadavky nastane situace, kterou bude potřeba řešit, prosím, aby se studenti obraceli OSOBNĚ na Dr. Ingrid Majerovou.