Stipendijní organizace a programy

Eurodesk
AIA
Akademická informační agentura (AIA) - zajišťuje studentské stáže a poskytuje stipendia v různých zemích
Bayhost
Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa (Bayhost) - zajišťuje jazykové kurzy, roční stipendia, odborné exkurze
Britisch Council
Britisch Council - zajišťuje jazykové kurzy
DAAD
DAAD - poskytuje stipendia na německých vysokých škol
Francouzský institut
Francouzský institut - zajišťuje jazykové kurzy
Fulbrightova komise
Fulbrightova komise - zajišťuje stipendia pro studium v USA
AKTION
AKTION - program specializovaný na Rakousko
CEEPUS
CEEPUS - středoevropský výměnný univerzitní program; zapojeno je mnoho států evropy
EU-US Atlantis
EU-US Atlantis - program spolupráce států EU a USA v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy
FM EHP/Norska
FM EHP/Norska - fond pro podporu spolupráce škol České republiky a Islandu, Lichtenštejnska a Norska
GFPS-CZ
GFPS-CZ - studentská organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci - program vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni
Paul Robitschek Scholarship
Paul Robitschek Scholarship - roční studijní stipendium na University of Nebraska, USA
The Queen Jadwiga Fund
The Queen Jadwiga Fund academic scholarships
Robert Bosch Foundation
Robert Bosch Foundation - podpora studia v Německu
Chevening Scholarships
Chevening Scholarships - umožňuje postgraduální studijní pobyty na britských univerzitách
SCIEX-NMSch
SCIEX-NMSch - podpora výzkumu, určeno pro doktorandy a postdoktorandy
Stipendia Ruth Crawford Mitchellové
Stipendia Ruth Crawford Mitchellové - pro výzkumné pobyty na Pittsburghské univerzitě
Stipendia na Taiwanu
Stipendia na Taiwanu
Stipendia do Německa
Stipendia do Německa
Sochnut
Sochnut - stipendia a studijní pobyty organizované Židovskou agenturou v ČR
Huygens
Huygens - program pro studium v Nizozemí
Visegrad Fund
Visegrad Fund - stipendijní program na podporu spolupráce zemí V4 (Visegrad Group: the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, and the Slovak Republic)
Yggdrasil
Yggdrasil - výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce z 25 zemí světa
Erasmus
Erasmus - program Evropské unie, který zprostředkovává stipendia nabízená univerzitami svých členských států
Austrian Academy of Sciences
Austrian Academy of Sciences