Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland (SCIEX-NMSch)

Fond na stipendia je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce. Primárním úkolem je podpora výzkumu doktorandů a post-doktorandů.

Výzkumné pobyty probíhají na partnerských institucích ve Švýcarsku a to v délce 6 - 18 (24) měsíců. Výběr partnerské instituce si řídí uchazeč sám a to podle potřeb svého konkrétního projektu.

Program probíhá v letech 2009 - 2016 a je možné se přihlásit vždy na podzim.

Bližší informace o výši grantu, podmínkách a způsobu podávání přihlášek jsou k dispozici v souboru sciex-info.doc.

Termín pro odevzdání formulářů F1 a T2 na Odd. pro vědu a zahraniční styky FPF je pro roky 2009 - 2014 vždy 15.října.

Formulář Data fellowship applicant (.doc)

Formulář English self-assessment checklist (.doc)