EU-US Atlantis

European Commission

 

Program ATLANTIS zajišťuje podporu projektů:

  • Projekty společných studijních programů (Transatlantic Degree Consortia Projects) - poskytuje podporu pro konsorcia evropských a amerických vysokých škola za účelem zavedení společných vzdělávácích (dual/double nebo joint degree) programu. Transatlantická konsorcia mohou požádat o tři typy financování:
  1. rovná sazba
  2. granty pro transatlantickou mobilitu evropským a americkým studentům
  3. granty pro transatlantickou mobilitu evropským a americkým profesorům
  • Projekty krátkodobých mobilit (Excellence Mobility Projects) - tato akce poskytuje financování pro projekty rozvoje mezinárodních curicula, které zahrnuje krátkodobou transatlantickou mobilitu nespojenou s udělením společného titulu. Konsorcia ucházející se o podporu svého projektu musí být schopna doložit záznamy o transatlantické spolupráci a  výměnách, včetně těch, jež byly financovány předcházejícími programy EU-US.
  • Projekty na organizaci rozvoje spolupráce (Policy Oriented Measures)- tato akce poskytuje podporu multilaterálním evropsko-americkým projektům a aktivitám navrženým za účelem rozvoje spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy.

Uzávěrka podávání žádostí je 23.3.2009

Text výzvy v angličtině, přihlášku a detaily týkající se podávání žádostí najdete Call for proposals.

Více informací o celém programu Atlantis Programme.

 

Kontakt:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Unit P4

Avenue du Bourget 1 (BOUR 00/37)

B-1140 Brussels

offices: Rue Colonel Bourg 135-139, B 1140 Brussels

email: EACEA-EU-US (at) ec.europa.eu