Akademická informační agentura (AIA)

DZS MŠMT (Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

Nabízejí stipendijní pobyty na základě mezinárodních (bilaterálních) smluv.

Stipendijní pobyty jsou nabízeny ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví MŠMT:

  • rozpis kvót – stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým vybraným vysokým školám. O tato stipendijní míst se mohou ucházet pouze zájemci z daných škol. Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím rektorátů. (více informací Rozpis kvót). Seznam aktuálně nabízených míst v akademickém roce 2010/2011 je k dispozici aia-rozpis-kvot.docx.
  • výběrová řízení – o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných vysokých škol v ČR. Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím AIA. (více informací Výběrové řízení). Výběrová řízení vyhlášená MŠMT pro stipendijní pobyty na rok 2010/2011 - aia-vyberove-rizeni.xlsx.

 

Adresa:    Senovážné náměstí 26, 110 06 Praha 1

Tel.:         224 229 698, 224 398 303 - 304, 224 398 229 - 231

Email:      aia (at) dzs.cz

Web:       http://www.dzs.cz