Visegrad Fund

Visegrad Fund je stipendijní program na podporu spolupráce zemí V4 (Visegrad Group: the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, and the Slovak Republic)

Tento program podporuje spolupráci mezi zeměmi V4 a je rozdělen do tří kategorií:

 

Malé granty

Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince.
V rámci schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v
oblastech:

 1. kulturní spolupráce (např. festivaly, publikace)
 2. vědecké výměny a výzkum (např. konference, publikace)
 3. školství (např. semináře, letní školy)
 4. výměny mladých lidí (sportovní, výchovní a kulturní aktivity pro děti a mládež)
 5. přeshraniční spolupráce (projekty realizované na hranici dvou států V4)
 6. podpora turismu (např. průvodci, prezentace, veletrhy).

 

Standardní granty

Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15. březen a 15. září.
V rámci schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v oblastech:

 1. kulturní spolupráce
 2. vědecké výměny a výzkum
 3. školství
 4. výměny mladých lidí
 5. přeshraniční spolupráce
 6. podpora turismu

 

Strategické granty

Termíny pro podávání žádostí jsou 15. únor a 15. květen 2008.
V roce 2008 budou udělené Strategické granty pouze projektům, které budou v souladu s následujícími prioritami:

 1. Vytváření příznivějších podmínek pro vědecký výzkum
 2. Evropský integrační proces: Sdílení "visegrádského know-how" se sousedními regiony
 3. Dobré vládnutí (Good Governance) ve veřejném sektoru
 4. Propagace V4: Moderní přístupy k rozšiřování povědomí o visegrádské spolupráci.


Více informací na http://www.visegradfund.org.