Ing. David Jelínek

Ing. David Jelínek

ředitel společnosti UnikaCentrum, z.ú., jednatel společnosti Unika Morava, s.r.o., jednatel společnosti Unika Relax, s.r.o. a manažer sociálního podniku Unika Relax Ostrava, s.r.o.

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

Ekonomika podnikání v obchodě a službách, OPF, 2006

Životní krédo, citát, myšlenka

Mám jich vícero, ale vzhledem k účelu, že se jedná o absolventský portál, použiji krédo ze svých studentských let a to bylo “Když nejde o život, nejde o nic“, ale v politice jsem se například ztotožnil s krédem od T.G.Masaryka, který pravil „Nebát se a nekrást!“.

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Studium mi dalo rozhled, praktické znalosti a dovednosti, které jsem v plné míře využil při založení společnosti TyfloCentrum ČR, o.p.s. a hlavně při jejím samotném řízení. Ze studentského života, který pro mě skončil před šestnácti lety, jsem si odnesl mnoho přátel a kamarádů, se kterými jsem v kontaktu dodnes, a to i z řad pedagogů. Na této fakultě jsem v období svého studia našel svou životní lásku, manželku, se kterou jsem dodnes. Co více dodat. Opéefka ve mně zanechala jakousi trvalou neviditelnou stopu a krásné vzpomínky z dob studentského života.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

Rád vzpomínám na všechny lidi, se kterými jsem se během studia setkával. Ať jsou to mí spolužáci, se kterými jsem se pravidelně setkával na půdě fakulty či ještě pak při sáhodlouhých debatách u piva. Také rád vzpomenu na pedagogy a další personál zabezpečující chod fakulty. Vzpomínám na přátelské referentky studijního oddělení, které mi vždy ochotně a s úsměvem pomohly vyřešit někdy až zapeklité studijní záležitosti. Na pedagogy, kteří se mi nesmazatelně zapsali do paměti svým pozitivním přístupem například paní doktorka Buryová, docentka Wágnerová, docent Lednický a mnoho dalších. Pod dohledem a za pomocí docenta Malátka jsem plánoval teoretickou a následně i praktickou strategii společnosti, kterou se mi podařilo během studia založit. Je pochopitelné, že jakožto matematický analfabet jsem byl velmi častým hostem v kanceláři paní docentky Godulové, které patří velký dík, za to, že i já jsem dokázal pochopit kouzlo derivací a jiných matematických veličin. Nejraději však vzpomínám na oddělení informatiky, kde jsme chodili pravidelně na internet, ale hlavně zahrát si nějaké ty hry (to bych zde asi uvádět neměl). Prostě spolupráce studenta s pedagogem byla možná nejen v rámci studia, ale také při volnočasových aktivitách. Co říci na závěr, bylo mi tam prostě fajn.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

Kariérních úspěchů eviduji vícero, ať už založení a řízení zmiňovaných společností Unika, které jsou životaschopné v reálném tržním prostředí a svou ekonomickou rozmanitostí dosahují sociálních, ekonomických a enviromentálních cílů, oproti běžným společnostem. Zkrátka jedná se o sociální podniky, které jsou ekonomicky stabilní a co víc? Dávají práci více jak 50 lidem s různým zdravotním postižením ve třech největších městech našeho regionu, a to v Karviné, Havířově a Ostravě. Avšak životní úspěch jsem paradoxně nenalezl v práci, nebo v politice, ale nalezl jsem jej v rodině. Můj největší životní úspěch je můj syn Petříček, který má nyní 2 roky.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Směle do toho! Pokud OPF přijmeš za svou Alma mater, je to pouze začátek tvé životní cesty a zároveň pouhý okamžik v životě.

Sledujete současné dění na SU?

Rád sleduji aktuální dění na univerzitě, ale nyní již jen pasivně.

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Krásná léta v Alma mater / magna mater.