V síni slávy jsou zveřejňovány profily absolventů Slezské univerzity v Opavě, jejichž životní příběh považujeme za inspirativní. Nepokládáme se za povolané hodnotit ani míru, ani hodnotu dosažených úspěchů. S vědomím relativnosti samotného pojmu "úspěch" Vám nabízíme mapu několika profesionálních drah lidí, do jejichž životů a životopisů se Slezská univerzita v Opavě zapsala.
Ing. Petr Pičman
Ing. Petr Pičman
zakladatel a spolumajitel společnosti
OPF, Hotelnictví, 2013
Ing. Bc. Martin Hyský
Ing. Bc. Martin Hyský
uvolněný předseda výboru zastupitelstva
FPF, Veřejná správa a regionální politika, 2003
Ing. David Jelínek
Ing. David Jelínek
ředitel, jednatel, manažer
OPF, Ekonomika podnikání v obchodě a službách, 2006
Mgr. Jiří Střecha
Mgr. Jiří Střecha
ředitel muzea
FPF, historie-muzeologie, 2006
Ing. Martina Lambert, MBA
Ing. Martina Lambert, MBA
ředitelka marketingu a komunikace
OPF, Marketing a management, 1999
Mgr. Richard Kordecký
Mgr. Richard Kordecký
ministerský rada
FVP ÚVSRP, Veřejná správa a sociální politika, 2015
Ing. Daniel Morys, MBA
Ing. Daniel Morys, MBA
generální ředitel
OPF, Marketing a management, 2001
Ing. Lucie Urválková
Ing. Lucie Urválková
CFO finanční skupiny
OPF, Ekonomika podnikání v obchodě a službách, 1995
BcA. Kamila Písaříková
BcA. Kamila Písaříková
designérka šperků
FPF, Tvůrčí fotografie, 2002
Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D.
Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D.
archivář
FPF, Historie s rozšířenou výukou jazyků, 1996
Ing. Milan Máša
Ing. Milan Máša
jednatel a obchodní ředitel
OPF, Marketing a management, 1996
MgA. Roman Vondrouš
MgA. Roman Vondrouš
fotoreportér, pedagog
FPF, Institut tvůrčí fotografie, 2010, 2014
Ing. Patrik Choleva MBA, LL.M.
Ing. Patrik Choleva MBA, LL.M.
vice president
OPF, Ekonomika podnikání v obchodě a službách, 1996
Mgr. Bc. Jiří Šíl, Ph.D.
Mgr. Bc. Jiří Šíl, Ph.D.
archivář, kurátor
FPF, Historie-Muzeologie, 1999, 2002, 2010
RNDr. Arman Tursunov, Ph.D., DSc.
RNDr. Arman Tursunov, Ph.D., DSc.
vědecký pracovník
FPF, Teoretická fyzika, Teoretická fyzika a astrofyzika, 2018, 2019
Dalibor Balšínek
Dalibor Balšínek
vydavatel
FPF, Česká literatura, její dokumentace a tvořivé využití, 1993
Bc. Adrián Baran
Bc. Adrián Baran
manažer IT
FPF, Matematické metody v ekonomice a řízení, IT, 1996
Ing. Pavel Matušek
Ing. Pavel Matušek
sales manager
OPF, Ekonomika podnikání v obchodě a službách, 2007
Mgr. Alexandra Tomášková
Mgr. Alexandra Tomášková
head of office solutions
FPF, angličtina učitelství, anglická filologie, 2000/2001
Ing. Jan Juchelka
Ing. Jan Juchelka
generální ředitel
OPF, Marketing a management, 1995
MgA. Vladimír Fekar
MgA. Vladimír Fekar
dramaturg divadla
FPF, Česká literatura, 1995
MgA. Lucie Fojtíková
MgA. Lucie Fojtíková
vedoucí produkce, produkční
FPF, kulturní dramaturgie, audiovizuální tvorba, 2013, 2015
Mgr. Tomáš Hamrlík
Mgr. Tomáš Hamrlík
ředitel muzea
FPF, historie-muzeologie, 2007
Ing. Milan Mojžíš
Ing. Milan Mojžíš
krajský ředitel
OPF, Evropská unie, 2002
Mgr. Monika Geryková
Mgr. Monika Geryková
ministerský rada
FVP, středoevropská studia, 2012
Bc. Hana Brňáková
Bc. Hana Brňáková
náměstkyně primátora
FVP, Veřejná správa a regionální politika, 2010
Bc. Jakub Bielecki
Bc. Jakub Bielecki
ředitel divadla
FPF, Literární věda a bohemistika, 1997
BcA. Jiří Vávra
BcA. Jiří Vávra
Head Of Deloitte Next
FPF, Audiovizuální tvorba, 2015
Mgr. Eva Ševčíková
Mgr. Eva Ševčíková
ředitelka kulturního centra
FPF, Historie-muzeologie, 2009
MgA. Jiří Křenek
MgA. Jiří Křenek
fotograf
FPF, Institut tvůrčí fotografie, 1994, 2001
BcA. Karolína Hýsková
BcA. Karolína Hýsková
herečka, zpěvačka, choreografka
FPF, Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, 2018
Matěj Dereck Hard
Matěj Dereck Hard
fotograf
FPF, Institut tvůrčí fotografie, 2015
Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.
vědecká pracovnice
FPF, Historie – muzeologie, 2005
MgA. Dita Pepe
MgA. Dita Pepe
fotografka
FPF, Tvůrčí fotografie, 2003
Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
prorektor pro rozvoj, vedoucí fyzikálního výzkumného centra
FPF, Teoretická fyzika, 2003
Mgr. Hana Hozová
Mgr. Hana Hozová
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, pedagog
FVP, Všeobecná sestra, 2013
Mgr. Tomáš Čvančara
Mgr. Tomáš Čvančara
sociální pracovník
FVP, Veřejná správa a regionální politika, 2010
Ing. Kaleta Jiří, MBA
Ing. Kaleta Jiří, MBA
obchodní ředitel
OPF, Marketing a management v obchodě a službách , 2002
prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
researcher
MU, Matematická analýza, 2005
RNDr. David Pokluda, Ph.D.
RNDr. David Pokluda, Ph.D.
Senior Software Design Engineer
MU, Matematická analýza, 2001
Ing. Lukáš Raszyk
Ing. Lukáš Raszyk
náměstek primátora
OPF, Finance, 2005