Registrace na promoce

Před samotnou registrací na konkrétní termín promocí si musíte vytvořit na tomto portále účet s uživatelským jménem a heslem. Tyto údaje jsou odlišné od vašeho univerzitního přihlášení!

Vytvoření účtu na Absolventském portále je možné ve chvíli, kdy budete v informačním systému univerzity (IS SU) zavedeni jako úspěšný absolvent, zpravidla po vykonání státní závěrečné zkoušky.

Účet v portálu si vytvoříte pouze jednou a na různé druhy promocí (bakálářské, magisterské, doktorské) se v průběhu svého studia registrujete po přihlášení vždy ve svém osobním profilu.

Registrace na promoce je umožněna pouze úspěšným absolventům aktuálního akademického roku v termínu, který si Vaše součást (fakulta/ústav) zvolí.

Jste-li absolvent v aktuálním roce a právě běží termín registrace ke slavnostní promoci na Vaší součásti, vytvořte si účet v Absolventském portálů, jestliže jste tak ještě neučinili, a přihlaste se. Na stránce Vašeho profilu bude zobrazena registrace na promoce, kde pouze vyberete ano. Po odeslání registrace Vám dojde potvrzení na kontaktní email.

Promoce absolventů SU v Opavě

Jak se registrovat na promoce

 • Zaregistrujte se do Absolventského portálu SU

  Pokud jste tak ještě neučinili, vytvořte si v portálu uživatelský účet. Stiskněte tlačítko níže.

  Registrace absolventa
 • Vyberte osobní profil

  Po úspěšné registraci na Absolventský portál vyberte stránku osobní profil (na této stránce se ocitnete automaticky po přihlášení).

  Osobní profil
 • Zvolte svoji účast

  V aktivním termínu registrace dle Vaší součásti vyberte, zdali se promocí zúčastníte či nikoli. Automaticky obdržíte potvrzení na Váš kontaktní email.

 • Zaplacení poplatku

  Dole na této stránce ve vypsaných termínech promocí najdete odkaz na balíček v Obchodním centru IS SU, na který kliknete a následným zakoupením uhradíte poplatek za promoce.

  Spárování platby může trvat až pracovních 5 dnů! Prosíme o trpělivost.

Termíny promocí a registrací na promoce, informace o úhradě poplatku

Upozornění 1: Dle Směrnice rektora č. 7/2020 o úhradě nákladů za administrativní úkony na Slezské univerzitě v Opavě je slavnostní promoce zpoplatněna částkou 300,- Kč.

Upozornění 2:

 1. Při registraci a zápisu na slavnostní promoce dodržujte postup uvedený na této stránce výše. Postup obojího je rovněž popsán zde krok za krokem.
 2. Pomocí níže uvedeného odkazu pro vaši fakultu/součást uhraďte promoční poplatek.
 3. V případě technických potíží s registrací nebo s platbou poplatku kontaktujte podporu.
logo FVP
rok absolutoria:
2023
termín promocí:

18. 10. 2023 - Opava

Absolventský portál:

Registrace / Přihlášení

termín zápisu na promoce:

25. 9. - 13. 10. 2023

Zápis na promoce

způsob platby:

25. 9. - 13. 10. 2023

prostřednictvím odkazu na Obchodní centrum SU FVP


logo OPF
rok absolutoria:
2023
termín promocí:
13. 10. 2023
Absolventský portál:

Registrace / Přihlášení

termín zápisu na promoce:

22. 8. - 15. 9. 2023

Zápis na promoce

způsob platby:

do 15. 9. 2023

prostřednictvím odkazu na Obchodní centrum SU OPF

logo MU
rok absolutoria:
2023
termín promocí:
20. 10. 2023
Absolventský portál:

Registrace / Přihlášení

termín zápisu na promoce:

11. 9. - 10. 10. 2023

Zápis na promoce

způsob platby:

do 10. 10. 2023

prostřednictvím odkazu na Obchodní centrum SU MÚ

doplňující podmínky:

Podmínkou účasti na slavnostní promoci je:

 • registrace do Absolventského portálu SU
 • úhrada poplatku za promoci ve výši 300,- Kč v souladu se Směrnicí rektora č. 7/2020.


logo FPF
rok absolutoria:
2023
termín promocí:
10. 10. 2023
Absolventský portál:

Registrace / Přihlášení

termín zápisu na promoce:

13. 9. - 25. 9. 2023

Zápis na promoce

způsob platby:

do 25. 9. 2023

prostřednictvím odkazu na Obchodní centrum SU FPF

doplňující podmínky:
podání písemné Přihlášky k účasti na slavnostní promoci, odkaz: https://www.slu.cz/fpf/cz/sostatnizaverecnezkousky,