Telefonní kontakty

01

+420 553 684 852

Místnost

Sabina Kršková

Email: Sabina.Krskova@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení správy dokumentů

Pracovník podatelny

Úsek kvestora

Oddělení správy dokumentů