Information for prospective students coming from Ukraine

  • Aleš Ryšavý
  • 08.03.2022

(English version below)

Інформація для громадян України

Загальну інформацію про навчання в Опаві для студентів з громадянством України після 24 лютого 2022 року можна знайти на веб-сторінці університету на www.slu.cz/slu/en/ukraine на англ. мові.

Прийняття на короткий строк

Можливий прийом максимум 30 студентів на короткий строк (наразі) до будь-якої з навчальних програм наведених нижче. Для цього студент повинен мати, до 24 лютого 2022 року, студентський статус у навчальній програмі з близької дисципліни в університеті в Україні. Студенти, зацікавлені в короткотерміновому перебуванні у нашому університеті, мають контактувати особу, вказану наприкінці цього документу.

Прийняття до програм, що ведуть до отримання ступеня

Наразі в нас є лише навчальні програми на чеській мові, але деякі курси викладаються англійською, а також можливі консультації англійською мовою. Щоб подати заявку на прийняття до програми, відвідайте веб-сторінку https://www.slu.cz/math/cz/muprouchazece (на чеській мові) та дотримуйтесь наведених там інструкцій.

Навчальні програми

Вартість навчання

Плата за навчання не вимагається.

Фінансова підтримка

Фінансова підтримка для громадян України після 24 лютого 2022 р. доступна в наступному розмірі, за умови наявності коштів (ми сподіваємося, що зможемо запропонувати цю підтримку принаймні до кінця 2022 р.):
15 000 чеських крон (CZK) на місяць для короткотермінового перебування, максимум до 20 серпня,
12 500 CZK на місяць для студентів на програмах, що ведуть до отримання ступеня, починаючи з вересня 2022 року
В обох випадках підтримка надається за умови задовільного виконання студентом своїх обов'язків (відвідування занять і т.д.)
Клопотання про надання фінансової підтримки можe бути поданo після прийняття студента на навчання, через особу, контактні дані якої наведені нижче.

Проживання

Розміщення в гуртожитку можливе за умови наявності місць; про ціни і т.д. див.
https://www.slu.cz/fpf/cz/kolejemenzyubytovani.
Для студентів, які раніше не навчалиcь в жодному чеському університеті, може бути доcтупна фінансова підтримка проживання,  подробиці див.
https://www.slu.cz/slu/cz/studijnioddeleniubytovacistipendia  (на чеській мові).

Контакт

Додаткова інформація може бути отримана при зверненні на англійській або чеській мові дo наступної особи у навчальному відділенні:
Яна Шіндлерова (Jana Šindlerová),
E-mail: studium@math.slu.cz,
Телефон: +420 553 684 680.
Information for prospective students coming from Ukraine (English version)

For general information about study in Opava for students with Ukrainian citizenship after February 24, 2022, please see the university webpage at www.slu.cz/slu/en/ukraine.

Short-term mobility enrollment

Short-term enrollment of up to 30 students (currently) is possible into any of the study programs listed below. The student is required to have had, by February 24 2022, a student status in a closely related study program at a university in Ukraine.
Students interested in short-term mobility should get in touch via the contact listed at the bottom.

Admission into a degree program

Currently, only study programs in Czech language are offered. However, selected courses are taught in English and consultations in English are available, too.
To apply for admission into a degree program, please visit https://www.slu.cz/math/cz/muprouchazece and follow the instructions there.

Study programs

Tuition fees

No tuition fees are required.

Financial support

Financial support for Ukrainian citizens after February 24, 2022, is available in the following amount, subject to availability of funds (we hope to be able to offer this support at least until the end of 2022):
15.000 CZK/month for short-term mobility students, at most until August 2022,
12.500 CZK/month for degree students, starting September 2022,
in both cases subject to satisfactory performance of the student (attendance of classes etc.).
Applications for financial support can be submitted after enrollment, via the contact given below.

Accommodation

Accommodation in dormitory is possible subject to availability; for prices etc. see https://www.slu.cz/fpf/cz/kolejemenzyubytovani.
Financial support is available for degree students who have not previously studied at a Czech university; details are available from https://www.slu.cz/slu/cz/studijnioddeleniubytovacistipendia (in Czech only).

Contact

Further information is available from Jana Sindlerova at the Student Office, email: studium@math.slu.cz, phone: +420 553 684 680.