č. NAD

Název archivního souboru

Časový rozsah

přístupnost

1

Slezská univerzita v Opavě, rektorát, Opava

1990-2020

nepřístupný*

2

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava

1990-2021

nepřístupný*

3

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

1990-2022

nepřístupný*

4

Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav, Opava

1996-2016

nepřístupný*

5

Slezská univerzita v Opavě, Vzdělávací centrum Krnov

1997-2012

nepřístupný*

6

Sbírka soudobé dokumentace – Slezská univerzita v Opavě

1990-2021

nepřístupný*

7

Sbírka dokumentů z činnosti studentských organizací –Slezská univerzita v Opavě

1992-2021

nepřístupný*

8

Sbírka k ediční a vydavatelské činnosti – Slezská univerzita v Opavě

1991-2021

nepřístupný*

9

Neuwirth Vladimír, Dr.

1940-1998

nepřístupný*

10

Borák Mečislav, prof. PhDr., CSc.

1952-2017

nepřístupný

*pro určité části fondu – možnost domluvy s vedoucí archivu

Další informace o archivních souborech lze nalézt ZDE.

Archiv Slezské univerzity v Opavě zpřístupňuje také vysokoškolské kvalifikační práce. Své žádosti o zpřístupnění prací můžete zasílat na e-mailovou adresu archiv@slu.cz.