Doktorský studijní program Historické vědy (P7105) - doktorandi [CZ]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Historické vědy, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Jméno

Téma disertační práce

Školitel

V prezenční formě


Mgr. Martina Kahánková
Stravování vyšších vrstev v barokní době
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Mgr. Milan Kalabza
Němci na Ostravsku v letech 1918-1939
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Sabina Máchová
Manželství v měšťankých vrstvách z pohledu mužů ve 2.pol. 19. st.
Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
PhDr. Tomáš Rusek
Československá italská legie
Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Mgr. Jakub Strýček
Českoslovenští Židé v nacistických transitních ghettech lublinského distriktu generálního gouvernementu
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Tomáš Krömer"Ideologická muzea" v českých zemích v 70. a 80. letecch 20. století (se zvláštním zřetelem k muzeu revolučních bojů a osvobození v Ostravě)Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Vít Němec
Civilní protiletecká ochrana v českých zemích 1935 - 1946
Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Mgr. Pavel Židek Zemský soud v Opavě (1850-1918)
Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.
Mgr. Dana Fügner Urbášková Němci v textilním průmyslu v Československé republice po roce 1945 Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc.
Mgr. Karolína Krempl Kirschnerová Měšťanská společnost biskupských panství Mírov-Svitavy vpředbělohorském období Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Mgr. Mikuláš Heinrich, přerušeno
Obraz strategií slezských měšťanských elit v majetkoprávních pramenech raného novověku Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Mgr. Lucie Gilarová Síť předškolní péče a zařízení mimoškolní výchovy v Prešovském kraji v letech 1949-1970
Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Mgr. Jan Petrásek, přerušeno
Odraz česko-polských vztahů v 16. a 17. století v českých a polských pramenech neúřední povahy Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Mgr. Michaela Tvarůžková, přerušeno
Žena ve svatebních a pohřebních rituálech raně novověkého Slezska Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
V kombinované formě


Ing. Jana Stuchlíková
Hotelnictví v Jeseníkách po roce 1945
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Ing. Josef Svoboda
Transformace veřejné správy v České republice v 90. letech
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Zuzana Urbánková
Kolektivizace zemědělství v Ostravském kraji 1949-1960
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Bc. Vladimír Vícha Vývoj státních statků na Vítkovsku v letech 1947-1972 Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Alexandr Michl-Bernard Obraz každodennosti měšťanské společnosti v pramenech městské provenience barokní doby Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D., přerušeno
Kulturně historické aspekty stravování ve Slezsku a jejich proměny v kontextu národnostních vlivů moderní doby Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.