Studijní obory

Ústav cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě zajišťuje především výukové programy v bakalářském i magisterském studiu angličtiny, němčiny a italštiny, a to i v kombinacích s dalšími předměty, které se studují na Filozoficko-přírodovědecké fakultě. Podrobné informace o jednotlivých kombinacích je možné nalézt na stránce Akreditované studijní programy a obory.

Charakteristiky studijních programů a učební plány

Bakalářské obory

Magisterské obory

 

Příjímací zkoušky (testy)

 

Informace k přijímacím zkouškám