Obnovení hesla

Obnovení hesla účtu absolventa je postup, při kterém je na registrovaný email k účtu odeslán odkaz, na kterém se provede znovuzadání nového hesla. Takto zadané heslo je pak přiřazeno k účtu a spárováno.