Ing. Daniel Morys, MBA

Ing. Daniel Morys, MBA

generální ředitel a předseda představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

generální ředitel a předseda představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.

Životní krédo, citát, myšlenka

Laskavost není slabost

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Perfektní propojení s praxí. Kreditní systém studia nám umožnil téměř plnohodnotně se zapojit do praktického pracovního života.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

Na společenský život se studenty z celé ČR.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

Posunutí Dopravního podniku Ostrava mezi nejmodernější MHD v ČR.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Konkurenceschopnější je ten, který vždy udělá něco navíc nad rámec studia.

Sledujete současné dění na SU?

Ano, mrzí mě demografický vývoj na Karvinsku, který ovlivňuje i Obchodně podnikatelskou fakultu, která pak musí na tento fakt flexibilně reagovat. V regionu zůstává jen malá část jejich absolventů.

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Univerzita pro lidi, kteří mají ambice uspět a zároveň pomáhat druhým.