Mgr. Richard Kordecký

Mgr. Richard Kordecký

ministerský rada, Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

FVP ÚVSRP, Veřejná správa a sociální politika, 2015

Životní krédo, citát, myšlenka

Volí si stezku chodec nebo stezka chodce?

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Teoretické základy pro mou práci. A hlavně to, že jsem měl tu čest poznat skvělé vyučující, kteří dávají do výuky celé své srdce a své obrovské znalosti.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

Přátelské vztahy mezi studenty.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

Za největší úspěch považuji to, že jsem si dokázal najít práci, která mě baví, naplňuje a hlavně práci, která je plná úžasných lidí, kteří spolu dokáží spolupracovat, aniž by si tzv. šli na nervy.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Nebojte se do tohoto oboru jít, protože úředníci budou potřeba vždycky. A právě veřejná správa a sociální politika vám dá základy, na kterých můžete v rámci své další praxe stavět.

Sledujete současné dění na SU?

Samozřejmě se snažím mít neustále povědomí o tom, co se na SU děje. A pokud to je možné tak se i snažím s FVP SU spolupracovat, ať už se jedná o psaní oponentských posudků bakalářských prací, nebo v poslední době vedením bakalářských prací. A upřímně doufám, že tato spolupráce bude fungovat i do budoucna.

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Paní JUDr. Marie Sciskalová a její skvělé hodiny správního řízení, správního práva a další.