Mgr. Jiří Střecha

Mgr. Jiří Střecha

ředitel Poštovního muzea Praha

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

FPF, historie-muzeologie, 2006

Životní krédo, citát, myšlenka

Dum spiro spero. (Dokud dýchám, doufám.)

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Seznámení se s úžasným regionem a skvělými lidmi z řad přednášejících i kolegů studentů. A mimo to mě obor historie – muzeologie tak, jak byl tehdy koncipovaný, výborně připravil na mou práci v muzeích.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

Na Opavu a její krásné blízké i vzdálené okolí. Dodnes na tyto „slezské“ výlety doma rádi vzpomínáme, protože v ročníku jsme se seznámili s mou manželkou Lucií, tehdy Doležalovou.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

Určitě práci na přípravě a realizaci projektu restaurování motorového vozu M 290.002 „Slovenská strela“, který je Národní kulturní památkou. Stejně tak považuji za velký úspěch projekt obnovy památkově chráněné výtopny v Kořenově, který jsme realizovali s přáteli v rámci dobrovolné činnosti zapsaného spolku Zubačka v Jizerských horách.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Pokud vás baví historie a vyprávění příběhů, tak je pro vás kombinace historie s muzeologií tou správnou životní cestou.

Sledujete současné dění na SU?

Jen vzdáleně.

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Vzpomínka na velmi inspirativních pět let studia v přátelské atmosféře krásného města.