MgA. Roman Vondrouš

MgA. Roman Vondrouš

fotoreportér České tiskové kanceláře; pedagog na SU

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

Institut tvůrčí fotografie FPF SU, v roce 2010 BcA. a v roce 2014 MgA.

Životní krédo, citát, myšlenka

Nemám zásadní krédo nebo citát, kterými bych se v životě řídil. Důležité však pro mě je dělat to, co mě baví, to, k čemu mám vztah.

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Především mnoho krásných vzpomínek a také rozšíření obzorů. Studium mě utvrdilo v tom, že vzdělávání je celoživotní záležitost.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

Na pravidelná setkávání se zkušenými pedagogy z Institutu tvůrčí fotografie a jeho skvělými studenty.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

Mohlo by se zdát, že to bylo vítězství ve světové soutěži World Press Photo. Já to však beru pouze jako dílčí část ocenění mé fotografické práce. Mnohem důležitější je pro mě tvořit systematicky a v povědomí zůstat dlouhodobější a kvalitní prací. A taktéž nesmím opomenout udělení Ceny rektora SU z roku 2013, čehož si velmi vážím.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Především to, aby se mu věnovali s chutí, elánem a nenechali se otrávit z případných dílčích neúspěchů. I přes jistou dávku talentu je ke zdárnému studiu potřebná vytrvalost, nadšení a píle.

Sledujete současné dění na SU?

Občas čtu Newsletter SU a tím, že nadále na škole působím v doktorandském studiu, tak čerpám informace i od pedagogů nebo studentů.

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Univerzita v krásném městě a důležitá součást v mém životě.