Ing. Milan Máša

Ing. Milan Máša

jednatel a obchodní ředitel Czech Blades s.r.o., Jevíčko

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

Ekonomika obchodu/Marketing a management + Poradenství, OPF SU v Karviné, 1996

Životní krédo, citát, myšlenka

Svoboda není automatická hodnota.

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Krásných 5 let života a spoustu přátelství, která trvají dodnes.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

Na působení v Nadaci Student, která na OPF SU vydávala fakultní studentský časopis, organizovala divadelní představení, přednášky předních českých odborníků (ekonomie, politologie aj.), art filmový klub s účastmi tvůrců, kolejní rozhlas na ubytovně Kosmos atd. Na přátele a na večírky s nimi.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

15 let úspěšného fungování výrobní firmy vlastněné společně s kamarádem ze studií, Marianem Michlíčkem.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Aby se podívali na profily a úspěchy absolventů z historických začátků SU a zkusili na ně navázat. Myslím, že na konci 90. let se takovou kariérní úspěšností absolventů nemohla chlubit žádná vysoká škola s ekonomickým zaměřením (referuji k ekonomickým VŠ, resp. ekonomickým fakultám univerzit versus OPF SU)

Sledujete současné dění na SU?

Bohužel příliš ne.

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Malá univerzita s kdysi velkým potenciálem, o jejíž současné kvalitě bohužel moc nevím.