Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D.

Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D.

Moravský zemský archiv – Státní okresní archiv Zlín, archivář

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

Vystudoval jsem obor Historie s rozšířenou výukou jazyků, promoval jsem v roce 1996.

Životní krédo, citát, myšlenka

Důvěřuj, ale prověřuj. Kritický přístup k informacím se hodí nejen při práci s historickými prameny, ale i při přijímání informací v dnešní době.

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Získal jsem zde základy práce historika, z nichž stále čerpám až dodneška.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

Na ty spolužáky a také vyučující, s nimiž jsem si nejvíce rozuměl. S některými z nich jsem dosud v občasném kontaktu.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

Asi to, že už více než dvacet let provozujeme se dvěma kolegy webové stránky www.vojenstvi.cz věnované československé předválečné a poválečné armádě.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Věřím, že stejně jako v mém případě vám studium historie umožní lépe poznat a pochopit nejen minulost, ale i přítomnost.

Sledujete současné dění na SU?

Už jen zcela výjimečně, je to přeci jen 25 let od mého odchodu z univerzity.

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Vzpomenu si na krásné studentské časy strávené v Opavě. A také na to, že jsem zde potkal svoji ženu, která je mi v životě velkou oporou.