Mgr. Bc. Jiří Šíl, Ph.D.

Mgr. Bc. Jiří Šíl, Ph.D.

archivář, Zemský archiv v Opavě; kurátor sbírky, Slezské zemské muzeum

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

Historie-Muzeologie, Historie se zaměřením na české a československé dějiny, FPF, 1999, 2002, 2010

Životní krédo, citát, myšlenka

Nic není tak horké, jak se uvaří.

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Tři diplomy a spoustu přátel. Práci, kterou dělám.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

Na Majálesy a další akce, spoustu muziky divadla a další kultury. Na činnost ve studentské organizaci, díky které jsem poznal mnoho lidí na univerzitě i mimo univerzitu.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

Za prvé považuji za úspěch, že jsem vůbec dopsal a obhájil doktorskou dizertaci. Ze zaměstnání, kterými jsem prošel, mám nejhezčí vzpomínky na tvorbu výstavy ke 200. výročí muzejnictví ve Slezsku v roce 2014.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Když si vyberete víceoborové programy kombinující historii s jinou příbuznou vědou, budete všestrannější a více použitelní v praxi. Kromě toho pro historika je Opava skutečně dobrou destinací. Velký archiv, velké muzeum, pracoviště památkové péče, město nabité kulturou…

Sledujete současné dění na SU?

Vzhledem k tomu, že žiju a pracuji v Opavě, tak se ke mně informace celkem dostávají. Kromě toho jsem v minulosti několik let pracoval pro Slezskou univerzitu na technicko-provozní pozici, takže se mohu poptat i osob, které běžný student ani nezná…

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Jediná česká univerzita v okresním městě? Je třeba být víc, než kým se zdáme.