Bc. Adrián Baran

Bc. Adrián Baran

Manažer IT, BOHEMIASEKT, s.r.o.

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

Matematické metody v ekonomice a řízení, Informatika a výpočetní technika, FPF, 1996

Životní krédo, citát, myšlenka

Raduj se z každého okamžiku. Každý den dostaneš 86400 sekund života, investuj je dobře. Nevíš, zda je zítra budeš mít.

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Studium na SU mi pomohlo nasměřovat mou budoucí kariéru v oblasti IT.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

V době, kdy jsem studoval, nás bylo v kruhu pouze 7 a přednášky byly takové soukromé „workshopy“, kdy jsme nad tématy diskutovali, a to mi dalo strašně moc. Měli jsme také štěstí na profesory, kteří nás učili spojovat teorii s praxí.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

Každý úspěch byl v daném okamžiku ten největší.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Vždy se snažte co nejvíce spojit získanou teorie s jakoukoliv praxí v oboru. Firmy mají zájem o mladé IT odborníky, ale potřebují, aby aspoň částečně o procesech ve firmách něco věděli.

Sledujete současné dění na SU?

Víceméně jen vpovzdálí, ale při poslední návštěvě Opavy jsem se rád do prostor SU podíval.

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Místo, kde mi bylo dobře, kde jsem prožil příjemnou část svého života a hodně se naučil.