Bc. Hana Brňáková

Bc. Hana Brňáková

1. náměstkyně primátora Statutárního města Opavy, dříve dlouhodobě ředitelka NNO ANIMA VIVA z.s.

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

Veřejná správa a regionální politika, Sociální politika, sociální práce – bakalářský studijní program, 2010

Životní krédo, citát, myšlenka

„Nikdy nesmíme rezignovat na slušnost v mezilidských vztazích, úctě k lidem a k nezpochybnitelným hodnotám, které je třeba chránit v tomto rozkolísaném světě. Politika by neměla být něčím, co lidi rozděluje a zasévá nenávist a pochybnosti o základních hodnotách. Politika je výzvou k obecnému dobru. Dnes je vše otřeseno a relativizováno. Naším úkolem je obnova úcty k lidem, k pravdě a spravedlnosti. K tomu potřebujeme mladé lidi. Já takové nadané a pravdivé osobnosti znám a to mě naplňuje optimismem.“

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Rozšíření vědomostí a kompetencí s využitím jak v pracovním životě, tak při výkonu veřejné funkce zastupitelky statutárního města Opavy (od roku 2010).

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

Na zázrak přírody, ve smyslu když si člověk uvědomí a s pokorou přijme skutečnost, že jeho „chytrá hlavička“ již není, co bývala v mládí a kterak se mu přeci jen podaří přinutit tu léty okoralou mozkovnu, prostou intenzívní studijní zátěže, k aktivní činnosti při vstřebávání nových informací.  A samozřejmě ráda vzpomínám na setkání se zajímavými a vzdělanými lidmi nejen z akademické půdy, ale i jiných profesí. To je vždy obohacující a inspirující. Také ráda vzpomínám na nová přátelství, na společné zážitky. Zřejmě je to jiné, než lze zažít při denním studiu v mladém věku, o to je to cennější.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

Z pohledu moji pracovní kariéry je to vybudování fungující organizace, která poskytuje kvalitní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Z pohledu mého působení v komunální politice je to nejen téměř desetileté nepřetržité působení v zastupitelstvu Statutárního města Opavy, ale bezesporu je největším úspěchem aktuální výkon uvolněné funkce zastupitelky na pozici 1. náměstkyně primátora.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Investice do vlastního vzdělání není investici marnou, proto nebojte se a jděte do toho!

Sledujete současné dění na SU?

Aktuálně u mě spíš převažuje sledování dění v rovině finišujícího plnění studijních povinností směřujících k zdárnému ukončení magisterského studia.

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Moje ALMA MATER v mém rodném městě.