Mgr. Eva Ševčíková

Mgr. Eva Ševčíková

ředitelka Kulturního centra v Bílovci

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

Historie-muzeologie, Ústav historických věd, 2009

Životní krédo, citát, myšlenka

Každý je sám svého štěstí i neštěstí strůjce. Pokud mysl přemýšlí pozitivním způsobem, dokáže úžasné věci.

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Díky studiu muzeologie jsem se dostala i do laboratoří, kde jsem se několik semestrů učila základům muzejní konzervace. Velký význam pro mě měla i praxe v Židovském muzeu v Praze, což byla to obrovská škola, z níž dodnes čerpám. Navíc jsem tam už v průběhu posledního ročníku studia získala pracovní místo.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

Na dobu strávenou na Julius Maximilians Universität ve Würzburgu, kde jsem díky programu Erasmus měla šanci si významně zlepšit německé jazykové dovednosti a osamostatnit se.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

Možnost pracovat právě v Židovském muzeu v Praze. Pyšná jsem také na to, že jsem se v rámci této pracovní zkušenosti mohla organizačně podílet na výstavě Cesta života. Za druhý významný kariérní moment považuji to, že jsem se před téměř 6 lety stala ředitelkou nově vzniklé příspěvkové organizace Kulturní centrum Bílovec.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Sledujete současné dění na SU?

Ráda se čas od času podívám na webové stránky Slezské univerzity.

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Semináře, přednášky, zkouškové období a každodenní dojíždění vlakem.