MgA. Dita Pepe

MgA. Dita Pepe

uznávaná česká fotografka, nositelka titulu Osobnost české fotografie 2012

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

Institut tvůrčí fotografie, Slezská Univerzita v Opavě, FPF, rok ukončení 2003

Životní krédo, citát, myšlenka

Co tě nezabije, to tě posílí

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Studium zásadně ovlivnilo můj život. Poznala jsem tam spoustu inspirujících lidí, kolegů, kteří mi pomohli utvrdit se v tom, že můj zájem o fotografii má smysl, že nejsem v tom sama a že fotografií mohu přispět k tzv. lepšímu životu nás všech a že to není jen utopická myšlenka. Poznala jsem tam i svého muže, se kterým máme dvě děti.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

Na atmosféru, kterou studium na ITF obnášelo a snad stále i obnáší. Nadšení z tvorby, podnětné rozhovory s přáteli, přednášky Vladimíra Birguse o současné světové fotografii a přednášky ze sociologie úžasného Jiřího Siostrzonka.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

Osobně považuji za největší úspěch, že do mého projektu „Měj ráda sama sebe“ (společně s Bárou Baronovou) přispěl svým rozhovorem k tématu jeden z největších myslitelů současnosti, filozof Zygmunt Bauman. A samozřejmě pak účast na výstavě Evropský fotografický portrét od roku 1990 - uspořádanou kurátorem Fritsem Gierstbergem. Ale obecně je největší úspěch to, že mohu volně tvořit a že i možnost vyučovat, předávat svoje zkušenosti, mi dává zpětnou vazbu, že moje práce lidi oslovuje a že má smysl.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Rozhodně, ať neváhají a pokusí se o to tam dostat. Rozhodně je to posune dál a otevře se jim svět s řadou možností, které by jinde třeba neměli možnost poznat.

Sledujete současné dění na SU?

Jako pedagog na ITF jsem součástí SU

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Přátelé, kamarádi, láska k fotografii. Velmi důležitá instituce propojující tyto asociace.
Dita Pepe se narodila roku 1973 v Ostravě. Ve své tvorbě reaguje na osobní otázky identity, postavení ženy a hodnotový systém dnešní doby. Od roku 1999 kontinuálně pracuje na cyklu inscenovaných portrétních fotografiích Autoportréty. V úvodní sérii cyklu se fotografovala s ženami různého věku, charakteru i společenského postavení, později vytvořila i portréty s muži a rodinami. Od roku 2010 začala spolupracovat s literární dokumentaristkou Bárou Baronovou, se kterou vydaly již tři úspěšné knihy: „Slečny“, za kterou získaly 3. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy 2012, „Měj ráda sebe sama“, která získala 1. místo za fotografickou knihu v mezinárodní soutěži Art books Wanted Competition (2014) a „Intimita“, za kterou obdržely cenu Magnesia Litera 2016 (kategorie Nakladatelský čin) a v témže roce také 2. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy. Dita Pepe vyučuje na svém domovském Institutu tvůrčí fotografie Fotografický portrét, Módní fotografii, Autoportrét. Se svou rodinou bydlí v Beskydech.