Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

prorektor pro rozvoj, vedoucí fyzikálního výzkumného centra; SU

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

Teoretická fyzika (Mgr), FPF, 2003; Teoretická fyzika a astrofyzika (PhD), FPF, 2008

Životní krédo, citát, myšlenka

Jen ten zápas je ztracen, který je ztracen v naší mysli. (Ota Pavel)

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Především příležitost k zapojení do aktivní vědecké práce v atraktivní oblasti výzkumu.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

Na odstup od byrokratických aspektů akademické kariéry a určitou lehkost bytí, které studentský život umožňuje.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

Nejedná se o příliš vzletnou odpověď, nicméně naše společnost výrazně orientovaná na ekonomické hodnoty většinou preferuje aplikovaný výzkum před základním, takže v jistém smyslu za výrazný pracovní úspěch považuji i to, spíše než konkrétní milníky ve vědecké práci nebo některá ocenění, že se na SU v rámci vynikajícího kolektivu s dobrými výsledky dlouhodobě věnujeme smysluplnému studiu tak exotických objektů jako jsou černé díry a neutronové hvězdy a zároveň sociálně respektive ekonomicky nediskriminujeme své blízké.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Pokud Vás primárně zajímá oblast teoretické fyziky a astrofyziky a máte pro ni předpoklady, SU představuje velmi atraktivní volbu. Nabízí zde možnost kvalitního studia s přesahem na spolupráci s předními světovými pracovišti včetně souvisejících studijních pobytů. Úspěšní studenti zapojení do této spolupráce jsou pak standardně výrazně subvencováni ze stipendijního fondu. Zároveň získávají esenciální znalosti, dovednosti a kontakty, které jsou zásadní pro další kariéru v oboru.

Sledujete současné dění na SU?

Určitě, vzhledem k pracovní pozici nemám ostatně ani příliš na vybranou.

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Kolektiv velmi rozmanitých, výrazných a kompetentních osobností (byť někdy docela složitých).