Mgr. Hana Hozová

Mgr. Hana Hozová

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Slezské nemocnice v Opavě, pedagog Fakulty veřejných politik v Opavě, SU

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

Všeobecná sestra, FVP, 2013

Životní krédo, citát, myšlenka

Nevím, zda je to životní krédo, ale je pro mne důležité a v práci potřebné: Spokojený zaměstnanec rovná se spokojený pacient a tím i zaměstnavatel. „Vždy se k pacientům chovejte tak, jak byste chtěli, aby se chovali k Vám, až budete pacienty Vy“.

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Studium na VŠ mi dal větší rozhled, probuzení potencionálu. Chtěla jsem se někam dál posunout, něco nového zkusit, a protože jsem již měla specializaci v oboru a spousty jiných kurzů, rozhodla jsem se zkusit VŠ. Celkově bylo pro mne studium přínosem, nejen pro pozici vrchní sestry, ale studium mne posunulo o něco dál, prohloubila jsem si znalosti v medicínských oborech, které ve své stabilní práci až tak nepoužíváte a jste zaměřeni hlavně na svůj obor.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

Ráda vzpomínám na spolužáky, s některými se dodnes setkáváme. Myslím, že jsme byli dobrá parta dálkově studujících dospěláků. Nebylo to jako ve škole, zkrátka byli jsme dospělí, se svými povinnostmi, studovali jsme dobrovolně, protože jsme chtěli.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

V pracovní kariéře je to pozice náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ve Slezské nemocnici v Opavě, k této pozici jsem došla postupným získáváním pracovních zkušeností a letitou praxí. Za největší osobní úspěch považuji to, že jsem si vybrala právě poslání sestry, které mne naplňuje a dělám ho nesmírně ráda.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Studenti, v denní formě studia, važte si této příležitosti a pečlivě a v klidu se připravujte na své budoucí povolání. Věřím, že naše univerzita vás dobře připraví na práci ve zdravotnictví. Studentům kombinované formy, těm bych popřála pevné nervy a hodně sil k zdárnému ukončení studia, věřte, že se ta dřina a občas nezdar vyplatí.

Sledujete současné dění na SU?

Ano sleduji a zblízka, protože již několik let jsem součástí Fakulty veřejných politik v Opavě na SU, kde přednáším.

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Splnění si určitého cíle, rozšíření obzoru a chuť spolupráce v rámci své profese.