Mgr. Tomáš Čvančara

Mgr. Tomáš Čvančara

sociální pracovník, Úřad práce ČR, zastupitel Statutárního města Opavy, člen Rady Statutárního města Opavy

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

Veřejná správa a regionální politika, FVP, 2010

Životní krédo, citát, myšlenka

„Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.“ Václav Havel

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Řadu poznatků a životních zkušeností, ze kterých mohu čerpat dodnes. Studium mi rovněž přineslo možnost seznámit se s řadou nových lidí a také přátelé, se kterými jsem stále v kontaktu.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

Na početné studentské akce, kde jsme se setkávali napříč studijními obory.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

Z kariérního hlediska se může jevit jako největší úspěch skutečnost, že jsem byl občany Opavy zvolen do zastupitelstva. Z profesního hlediska se však domnívám, že největším úspěchem je pro mě úspěšná pomoc každému člověku, který se ocitne na pokraji sociálního vyloučení ze společnosti a poté se dokáže znovu vrátit do běžného života.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Tento obor doporučuji všem, kteří hledají široké uplatnění na trhu práce.

Sledujete současné dění na SU?

Pečlivě sleduji a budu nadále se zajímat o dění na své alma mater.

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Mladá, dynamická a moderní univerzita se sídlem v malebném městě, která za svou krátkou historii dosáhla vysoké prestiže.