prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.

prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.

Researcher, Katedra aplikované matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, a IT4Innovations, VŠB – Technická Univerzita Ostrava

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

Matematická analýza, Matematický Ústav, Slezská Univerzita v Opavě, 2002(Mgr. a RNDr.), 2005(Ph.D.)

Životní krédo, citát, myšlenka

“Budˇ smělý a mocné síly ti přijdou na pomoc.” J.W. Goethe

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Studium matematické analýzy v Matematickém ústavu mně pomohlo formovat analytické a koncepční myšlení, které mi umožnilo další rozvoj. Během studia jsem byl veden k vědecké práci na světové úrovni, aktivně jsem se účastnil konferencí a řešení problémů vědy a výzkumu, sbíral jsem cenné zkušenosti.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

Na zkoušku z funkcionální analýzy. Na zkoušku jsem šel k prof. V. Averbuchovi připraven, na otázky jsem plně odpověděl a očekával jsem „za jedna“. Vtom se V. Averbuch nadechl „nu vot“ a dal mně problém k řešení s tím, že nevadí, že si s tím nevím rady, že to mám vyřešit doma a přijít příští týden. Problém jsem vyřešil, s hrdostí řešení prezentoval a očekával známku, v tom se V. Averbuch nadechl a přidělil mi problém další... tak to šlo celé zkouškové období. Nakonec jsem ostentativně práskl indexem a „za jedna“ jsem dostal. Jedna studentka se pak V. Averbucha zeptala: „Proč to Lampartovi děláte?“ Odpověděl: „Aby z toho něco měl.“ Opravdu jsem měl, jak zpětně s úsměvem vzpomínám.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

Simulační kvantifikace a kvalifikace dynamických vlastností mechanických soustav různými metodami, které probíhaly na superpočítači.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Matematická analýza je obor prestižní. To znamená, že na vás bude klást nemalé nároky, ale vyplatí se to.

Sledujete současné dění na SU?

Ano, především kroky nového rektora a dlouhodobou strategii.

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

“Rybajz” - přezdívka nejen sídla Matematického ústavu (odvozeno od adresy: Na rybníčku), ale také suterén, ve kterém byl situován prostor pro mnohé konzultace u lahodných moků.