RNDr. David Pokluda, Ph.D.

RNDr. David Pokluda, Ph.D.

Senior Software Design Engineer, Microsoft Corp.

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

Matematická analýza (Mgr., FPF, 1996; RNDr., MÚ, 1999; Ph.D., MÚ, 2001)

Životní krédo, citát, myšlenka

(Nemám)

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Studium matematiky mi dalo analytické myšlení, které je důležité při programování. Při programování je důležitá schopnost analyzovat problém do menších uchopitelnějších problémů, přesně určit jejich závislosti a být schopen tyto menší problémy naprogramovat a poté integrovat do konečného řešení.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

SU v té době byla menší univerzitou. Díky tomu studium probíhalo v malých skupinách. Vztah mezi vyučujícím a studentem byl daleko bližší. Díky tomu, že v našem oboru nás v ročníku bylo jenom pár, tak byly také běžné kontakty se studenty z ostatních oborů.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

Za největší úspěch považuji to, že dělám práci, která mě stále baví a stále se při ní něco nového učím.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Využijte toho, že jste na menší univerzitě. Využijte toho, že vyučující má díky tomu na studenty daleko více času.

Sledujete současné dění na SU?

Jsem v kontaktu se spolužáky, kteří zůstali buďto přímo na SU nebo v Opavě. Pokaždé, když se vrátím do ČR, tak se zastavím na SU.

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Samozřejmě jako první si vždycky vzpomenu na všechny spolužáky a kamarády, které jsem v průběhu těch 10 let v Opavě potkal. Taky si vzpomenu na vyučující, se kterými jsem se potkával nejenom v učebnách, ale i mimo školu (po večerech). I to je výhoda menší univerzity.