prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Děkan, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Vystudovaný obor, součást SU, rok ukončení

Bankovnictví, OPF, 2001

Životní krédo, citát, myšlenka

S pokorou naslouchat, s odvahou rozhodnout a v obou případech použít zdravý selský rozum.

Co Vám přineslo studium na součásti SU?

Při rozhovorech se studenty často slýchávám názory, že vysokoškolské studium je příliš teoretické a nedokáže studenty připravit pro praxi. I když je to částečně pravda, rád bych zdůraznil, že primární poslání vysokoškolského vzdělání je někde jinde. Jsem rád, že SU OPF mě vybavila nejen diplomem, který má díky jejímu dobrému jménu skvělý zvuk, ale spoustou znalostí a dovedností. Oceňuji především to, že studium v Karviné ve mně podnítilo a rozvinulo zájem o ekonomii a finance. Vyučující nevyžadovali mechanické memorování faktů, ale dali studentům příležitost o problémech přemýšlet a vyjádřit se k nim na seminářích nebo v seminárních pracích. Studium na SU OPF tak podpořilo mé schopnosti získat potřebné informace, umět je zpracovat a následně formulovat závěr či doporučení. Myslím, že toto je klíčové i pro uplatnění v praxi.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na součásti SU?

Během studií jsem se seznámil se svou manželkou, takže o nejlepší a trvalé vzpomínce nemůže být pochyb. Jelikož jsem po ukončení magisterského studia ihned začat vyučovat na fakultě, učil jsem své dřívější spolužáky, což často vedlo k velkým experimentům v pedagogickém procesu. Zároveň jsem se svou nynější manželkou bydlel na kolejích, takže jsem měl se svými studenty kontakt opravdu velmi intenzivní i mimo přednášky a semináře.

Váš největší úspěch v dosavadní kariéře?

Postupný a přirozený postup od studenta prvního ročníku OPF v roce 1996 až po děkana fakulty v roce 2015.

Co byste chtěl vzkázat těm, kteří uvažují o studiu oboru, který jste na Slezské univerzitě v Opavě absolvoval?

Ať podají přihlášku, protože kromě Vysoké školy ekonomické v Praze jsme jedinou veřejnou vysokou školou v Česku, kde lze Bankovnictví studovat. Naši absolventi obvykle nacházejí uplatnění přímo v oboru bankovnictví a finančních služeb, což je dlouhodobě odvětví s nadprůměrně vysokým platovým ohodnocením.

Sledujete současné dění na SU?

Vzhledem k tomu, že jsem děkanem největší součásti Slezské univerzity, se to ode mě oprávněně očekává.

Co Vás napadne jako první myšlenka při zmínce o SU?

Celá řada skvělých a inspirativních lidí, které jsem měl možnost za dobu svého 20letého působení na Obchodně podnikatelské fakultě a celé Slezské univerzitě potkat a spolupracovat.